KVIEČIAME Į MOLĖTŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO

PRADŽIOS ŠVENTĘ

MOLĖTŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS (Molėtų TAU) yra neformalaus švietimo, savanoriška švietėjiška organizacija, vienijanti rajono vyresniojo amžiaus žmones, neribojanti išsilavinimo, veikianti prie biudžetinės įstaigos Molėtų švietimo centro.

Dalyvauti Molėtų TAU veikloje sulaukta 246 vyresniojo amžiaus žmonių anketų: Alantoje - 25, Balninkuose – 61, Joniškyje – 34, Inturkėje – 16, Molėtuose – 67, Suginčiuose 27, kitur rajone – 16

Pagal dalyvių pageidavimus planuojami steigti 5 fakultetai: dvasinio tobulėjimo ir sveikatos, buities kultūros, fizinio aktyvumo ir sveikatos, informacinių technologijų, užsienio kalbų.

Molėtų Tau pradžios šventė vyks spalio 16 d. 13 00 val. Molėtų kultūros centre. Kviečiame visus, pateikusius anketas dalyvauti renginyje.

Žadame sveikinimus, muziką, L. Laurinčiukienės paskaitą „Pozityvaus mąstymo strategijos - senjorų gyvenimo pagrindas“. Aptarsime TAU nuostatus, dalyvių pasiskirstymą į fakultetus, užsiėmimų, kuriuose bus renkami dekanai, prodekanai laiką, vietą.

Deriname vietas seniūnijose, Molėtuose, kur galėtų rinktis senjorai, TAU dalyviai. Ieškome lektorių, dėstytojų savanorių darbui fakultetuose.

Tikime, kad Molėtų TAU paskatins vyresnio amžiaus žmones bendrauti, keliauti, teiks galimybę įgyti žinių, pasijusti reikalingais, naudingais, įdomiais ne tik sau, bet ir kitiems, sudarys sąlygas ir saviraiškai, ir patirties sklaidai.