LMS Molėtų rajono mokinių taryba

2018 m. sausio mėnesį Molėtų rajono mokinių taryba (MRMT) pasirašė sujungimo sutartį su LMS Molėtų skyriaus mokinių savivaldų informavimo centru. Buvo nuspręsta dirbti kartu, siekiant bendro tikslo - gerinti Molėtų rajono mokinių gyvenimą. LMS Molėtų r. mokinių taryba yra aukščiausia rajono mokinių savivaldos institucija. LMS Molėtų rajono mokinių taryba - tai Lietuvos moksleivių sąjungos padalinys, atstovaujantis moksleivių interesams Molėtų rajone. Veikia pagal LR Švietimo įstatymą. Savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos moksleivių sąjungos, Molėtų rajono savivaldybės tarybos nutarimais.

 

LMS Molėtų rajono mokinių tarybos nuostatuose numatyti šie tikslai bei uždaviniai:

 

1. Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą ir sąmoningumą.

2. Mokytis demokratijos ir atstovavimo pagrindų.

3. Padėti spręsti įvairias mokinių problemas bendrojo lavinimo mokyklose.

4. Rengti labdaros, miesto, rajono gražinimo ir kitas akcijas.

5. Skatinti turiningą mokinių laisvalaikį.

6. Palaikyti ryšius su kitais LMS padaliniais Lietuvoje.

 

LMS Molėtų rajono mokinių tarybos savanorių sąrašas

 

Mus rasite https://www.facebook.com/lms.moletai

 

LMS Molėtų rajono mokinių tarybos pirmininkė Gabrielė Gecevičiūtė

 

Dosjė

Esu Gabrielė Gecevičiūtė, Alantos gimnazijos II g. klasės mokinė. Nuo 6 klasės esu Alantos gimnazijos mokinių tarybos narė. 2018 m. prisijungiau prie MRMT komandos. Prisijungusi prie organizacijos pradėjau dirbti su mokinių savivaldomis. Būdama LMS, įgavau bendravimo bei lyderystės įgūdžių, būtent tai mane paskatino siekti aukštesnių pareigų bei tikslų. 2019 metų rugsėjo 6-tą dieną buvau išrinkta LMS MRMT pirmininke.

Kandidatuojant į šias pareigas, mano pagrindiniai tikslai buvo gerinti jaunimo politiką rajone bei kokybiškai atstovauti savo miestą nacionaliniu mastu. Svarbiausias mūsų su komanda iškeltas tikslas - siekti, kad moksleiviai būtų išgirsti.