Molėtų rajono mokinių tarybos veikla 2016-2017 mokslo metas

Rugsėjo 29 dieną visų rajono mokyklų savivaldų atstovai buvo kviečiami į Europos savanorių tarnybos 20-mečiui skirtą renginį „EST švenčia 20 Molėtuose“, kurį organizavo EURODESK atstovės Molėtuose. Mokiniai diskutavo apie savanorystės vertę, tarptautinio mobilumo galimybes, apie savanorišką veiklą vietoje - Lietuvoje ir Molėtuose, apžiūrėjo per Lietuvą keliaujančią parodą „PalIESTa patirtis“, klausėsi savanorių Teodoro Žuko ir Beatričės Narbutaitės pristatomos savanoriavimo patirties ir įspūdžių, dalyvavo protų mankštoje „Pažinkime EST aktyviai“, susitiko su žmogumi-knyga Gabrieliumi Liaudansku-Svaru.

Spalio mėnesį sušauktas pirmasis šių mokslo metų MRMT posėdis, kuriame dalyvavo 18 rajono mokyklų atstovų. Pirmas savivaldų atstovų darbas - išsirinkti  naują vadovą. Trys pretendentai iš Giedraičių, Alantos ir Molėtų gimnazijų prisistatė patys ir pristatė savo programas. Molėtų rajono mokinių tarybos pirmininku tapo Molėtų gimnazijos vienuoliktokas Arturas Cesiulis. Savivaldų atstovai nusimatė šių mokslo metų darbo planą, susitarė dėl bendravimo virtualioje erdvėje.

Gruodžio 5 d. MRMT nariai rinkosi į informacinį renginį „Jaunimo iniciatyvų ir savanorystės galimybės Molėtų AJE“. Jo metu susipažino su AJE šeimininke, jaunimo darbuotoja Simona, kuri pristatė galimas veiklas erdvėje, kvietė jungtis bendrom iniciatyvom, akcijom. Savo savanorišką patirtį Molėtų AJE pristatė savanorė Ramunė, kuriai šiais metais atiteko Molėtų plėtros sąjūdžio Metų savanorės apdovanojimas. Jaunimas aptarė mokyklose kylančias problemas dėl mokinių pasyvumo, diskutavo, kaip skatinti aktyvų pilietiškumą ir dalyvavimą, aktyvinti savanorystę.

Sausio 20 d. Molėtų r. mokinių taryba sukvietė  rajono mokyklų mokinių tarybų narius į Alantos gimnaziją. Alantos gimnazijos mokinių taryba organizavo mokymus „Draugas – draugui. Mokykla – mokyklai“, jų metu pasidalino projekte „Žingsnis po žingsnio“ įgyta patirtimi buriant komandą, tobulinant savivaldų aktyvumą, vertinant savo ir kitų veiklas, nusistatant tobulintinas sritis. Antroje mokymų dalyje savo žinias įvairiose srityse mokiniai  tikrinosi protmūšyje, sukurtame MRMT pirmininko A. Cesiulio. Mokymų dalyviai skirstėsi nusiteikę tokius renginius, kurių metu ne tik tobulėjama lyderystės srityje, bet ir mokomasi bendrauti bei bendradarbiauti, organizuoti ir kitose rajono mokyklose.

Kovo mėnesio pradžioje aktyviausi rajono mokinių atstovai susirinko į  posėdį „LMS Žiemos forumo naujienos. Molėtų gimnazijos MT iniciatyvos, iššūkiai“, kuris vyko Molėtų gimnazijoje.

Gegužės 3 d. MRMT nariai kartu su EURODESK  atstovėmis Molėtuose organizavo informacinį renginį Europos Jaunimo savaitei paminėti „Idėja+“. Renginyje buvo pristatytos trys idėjos. Geriausia idėja pripažinta Arturo Cesiulio (Molėtų rajono ir Molėtų gimnazijos mokinių tarybos primininko) komandos idėja „Virtualus jaunimo veiklų žemėlapis Molėtuose“. Idėjos nugalėtojos autoriai gegužės 5 d. dalyvavo nacionaliniame renginyje Klaipėdoje.

2016/2017 mokslo metus aktyviausi rajono mokiniai užbaigė edukacine išvyka į Joniškio mokyklos-DC organizuotą sportinę šventę.

Birželio mėnesį MRMT pirmininkas Arturas Cesiulis rajono socialinėms pedagogėms pristatė rajono mokyklose atliktą apklausą „Mokyklos nelankymo priežastys“. MRMT inicijuotos apklausos metu buvo apklausti 107 rajono mokiniai.