Molėtų rajono mokinių tarybos veikla 2017-2018 mokslo metais

Susitikimai  su  Molėtų rajono jaunimo reikalų taryba

Šie mokslo metai Molėtų mokinių tarybai prasidėjo bendradarbiavimo ryšių su Molėtų rajono jaunimo reikalų taryba užmezgimu. Spalio mėnesį įvyko keturi didžiausių rajono mokyklų mokinių savivaldų (Molėtų, Alantos, Giedraičių gimnazijų ir Alantos TVM) susitikimai su JRT, kurių metu buvo aptartos mokinių savivaldų problemos, ieškota galimybių bendroms veikloms, aptarta savivaldybės parama iniciatyvoms ir projektams,  sutarta bendromis jėgomis skatinti rajono jaunų žmonių pilietiškumą ir sąmoningumą.

 

Mokymai „Socialinis sufleris“

Lapkričio mėnesį Molėtuose organizuotuose mokymuose dalyvavo 13 aktyvių jaunuolių – LMS MRMT narių. Projektas  „Socialinis sufleris“  apėmė 10 Lietuvos savivaldybių, į jų tarpą pateko ir Molėtai. „Socialinio suflerio” programos veikla sudaro galimybę bendruomenėms tapti artimesnėmis ir labiau bendradarbiaujančiomis. Bendruomenės nariai, vykdydami bendras veiklas, tampa labiau užjaučiantys, linkę vieni kitiems padėti, o pati bendruomenė – socialiai atsparesnė. Mokymų rezultatas – inicijuotas  tyrimas jaunimo tarpe "Jaunimo viešojo transporto poreikiai Molėtų rajone".

 

Pritarta LMS Molėtų mokinių savivaldų informavimo centro ir  Molėtų rajono mokinių tarybos (MRMT) susijungimui

Sausio 17 d. vykusiame MRMT posėdyje, kuriame dalyvavo mokyklų mokinių savivaldų atstovai ir jų kuratoriai, pristatyta LMS veikla, diskutuota dėl galimo susijungimo ir bendrų veiklų vykdymo, aptarta galima būsimų posėdžių tvarka, spręstini klausimai. Vienbalsiai nutarta sujungti LMS Molėtų mokinių savivaldų informavimo centro ir  MRMT veiklas, siekti bendro tikslo - Molėtų rajono mokinių gyvenimo gerinimo.

 

Molėtų mokinių forumas

Vasario 28 dieną organizuotas Molėtų mokinių forumas, kurio metu jauniems žmonėms pristatyti Molėtų rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo priemonių planas 2018-2020 metams  ir “Viešojo transporto poreikiai Molėtų rajone” tyrimas, atliktas LMS MRMT. Taip pat vyko balsavimas  dėl MMSIC ir MRMT susijungimo.

 

Aktyvūs Molėtų jaunuoliai apdovanoti projekto „Socialinis sufleris“ poveikio tyrimo pristatyme

Kovo mėn. 27 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusiame  nacionalinės bendruomenių sutelktumo programos „Socialinis sufleris“ poveikio tyrimo pristatyme visuomenei  Molėtų jaunuoliai Adas Oleinik, Fausta Michnevičiūtė ir Viltė Zarembaitė  buvo apdovanoti kaip aktyviausi jaunimo  bendruomenių lyderiai. Apdovanojimų iškilmių metu  buvo pristatytos jaunimo iš 10-ies Lietuvos savivaldybių įgyvendintos savanoriškos pilietinės iniciatyvos ir pasidžiaugta pasiektais rezultatais. Trijų savivaldybių atstovai, tarp jų ir molėtiškiai, buvo pakviesti  asmeniškai pristatyti savo iniciatyvas. Adas, Fausta ir Viltė pristatė atliktą tyrimą „Viešojo transporto poreikiai Molėtų rajone“.

 

Iniciatyva „Karjeros savaitė '18“

Balandžio 3-6 d. LMS Molėtų rajono mokinių taryba prisidėjo prie respublikinės iniciatyvos, organizuodama „Karjeros savaitę '18“ Molėtuose. Mokiniai susipažino su profesijomis Molėtų rajono savivaldybės skyriuose, Etnokosmologijos muziejuje, UAB „Hoda“,  Kultūros centre, Viešojoje bibliotekoje, Darbo biržoje.

 

LMS Molėtų r. mokinių tarybos iniciatyva, skirta Pasaulinei sveikatos dienai paminėti

Balandžio 7 d.  Molėtų Skulptūrų parke rinkosi sveiko gyvenimo būdo mėgėjai, panorę išbandyti savo jėgas 2 km bėgime aplink Pastovio ežerą. Juos sukvietė aktyvus Molėtų jaunimas - LMS Molėtų r. mokinių taryba, ragindama gyventi sveikai ir aktyviai. Dalyvius pasveikino LMS MRMT pirmininkas Adas Oleinik ir vicemeras Mindaugas Kildišius, kuris išbandė savo jėgas ir bėgimo distancijoje.

 

Mokinių savivaldų konferencija

Balandžio 20 d. Molėtų rajono mokiniai sukviesti į konferenciją viešojoje bibliotekoje. Jos metu LMS Molėtų rajono mokinių tarybos pirmininkas Adas Oleinik pateikė  pusės metų darbo ataskaitą. Pranešimą apie savanorystės naudą jauniems žmonėms skaitė Jaunimo reikalų departamento atstovas J. Meldžiukas. Darbo grupėse diskutuojama, svarstomi įvairūs mokinių savivaldų valdymo, mokyklinių problemų sprendimo klausimai.

 

Mokyklų mainai

Balandžio 25–27 d. Utenoje, Molėtuose ir Alantoje vyko Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių savivaldų informavimo centro bei Molėtų rajono mokinių tarybos iniciatyva „Mokyklų mainai 2018”. Mainuose dalyvavo 20 (po 10 iš kiekvieno miesto) devintos klasės mokinių iš Utenos Dauniškio, Utenos Adolfo Šapokos, Molėtų ir Alantos gimnazijų.  

„Mokyklų mainai 2018“ –  iniciatyva, kurios metu devintų klasių moksleiviai iš Utenos, Molėtų miestų ir Alantos miestelio tris dienas praleido kitame mieste: mokėsi Mainuose dalyvaujančiose gimnazijose, susipažino su mokyklos kasdienybe bei bendruomene, savanoriškos veiklos, mokinių savivaldos galimybėmis ir atsakomybėmis, gyveno organizatorių šeimose.

 

Laiko kapsulės perdavimo ceremonija

Lietuvos moksleivių sąjunga suvokdama Vasario 16-osios svarbą dabartinei Lietuvos moksleivių kartai, pasiūlė Laiko kapsulės idėją. Laiko kapsulė - talpa, kurioje tam tikrą laiko tarpą yra saugomi įvairūs daiktai, šiuo atveju – nuotraukos su palinkėjimais ateities kartoms.

Laiko kapsulė keliavo 5 mėnesius po 34 Lietuvos miestus, kuriuose yra LMS padaliniai. Laiko kapsulės perdavimo ceremonija Molėtuose vyko gegužės 29 dieną Molėtų gimnazijos bibliotekoje. Jos metu mokiniai klausėsi Molėtų krašto muziejaus direktorės V. Kazlienės paskaitos apie Lietuvos istoriją, diskutavo ir muzikavo su gimnazijos ansambliu MLUX.