Rajono kaimo bendruomenių atstovų dalykinė išvyka į Čekiją

         Molėtų švietimo centras vykdo projektą „Molėtų rajono kaimo gyventojų anglų kalbos mokymas, didinant  jų aktyvumą ir bendradarbiavimo galimybes“ pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas - naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“, LEADER programą, finansuojamą ES ir LR lėšomis.

      Vienas projekto uždavinių - praktiškai patobulinti projekto mokymuose  įgytus anglų k. įgūdžius edukacinės išvykos metu, bendraujant bei bendradarbiaujant su  Čekijos bendruomenių atstovais.

       Šių metų balandžio 13-17 dienomis, 25 Molėtų rajono kaimo bendruomenių atstovai, projekto dalyviai, dalyvavo edukacinėje-dalykinėje kelionėje į Čekiją. Kelionės metu surengti trys dalykiniai susitikimai: su Unetce kaimo seniūnu V. Vytiska, Holovousy kaimo seniūne ir parlamentare M. Berdychova, konkurso „Metų kaimas“ pirmininko pavaduotoja M. Ticha. Susitikimų metu  buvo sudaryta galimybė išbandyti ir patobulinti įgytus anglų kalbos įgūdžius, susipažinti su Čekijos kaimo gyventojų kasdienybe bei šventėmis, pasidalinti gerąja patirtimi.