„Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio pedagogai tobulino kompetencijas

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdant vaikų sociaemocinius įgūdžius, mokant pozityvaus bendravimo, užtikrinant emocinį vaikų saugumą teigiamai pasitarnauja Kimochis programa. Šia linkme dirba Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio pedagogai. Kaip efektyviau taikyti šios programos elementus, spręsti iškylančius sunkumus, kalbėtis su tėvais sudėtingais klausimais, bendruomenei organizuotas seminaras „Emocinio intelekto ugdymas su Kimochis programa“. Pedagogai aiškinosi programos svarbiausius emocinio intelekto ugdymo principus, mokėsi taikyti Kimochis programos elementus praktinėje veikloje. Seminaro lektorė – Kimochis programos praktikė, Gintarė Visockė-Vadlugė.