Geografinių informacinių sistemų naudojimas ugdymo procese

Rajono geografijos ir informacinių technologijų mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo programos „Geografinių informacinių sistemų (GIS) taikymas ugdymo procese“ antrame seminare, kurį vedė Alantos gimnazijos mokytojai metodininkai V. Šerelis ir J. Kniaziukienė. Geografijos mokytojas V. Šerelis papasakojo apie tolimąją Grenlandiją, kurioje lankėsi kartu su Alantos gimnazijos, Latvijos ir Suomijos mokyklų mokiniais pagal Nord + Junior programos "Kultūra, identitetas ir kolonijinė praeitis" projektą, dalijosi patirtimi taikant geografines informacines sistemas. Informacinių technologijų mokytoja J. Kniaziukienė pristatė interaktyvių užduočių, viktorinų, testų kūrimo programas. Programos dalyviai dirbdami grupėse praktiškai išbandė keletą interneto įrankių, rengė refleksijos, įsivertinimo priemones.