Molėtų rajono mokytojų metodinė diena-pedagoginių idėjų mugė „Geros mokyklos link“

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Molėtų progimnazija organizavo metodinę dieną-idėjų mugę  „Geros mokyklos link“, kurios tikslas - pasidalinti sėkminga, kokybiška, veiksminga, rezultatyvia darbo patirtimi ir idėjomis kuriant gerą mokyklą, remiantis „Geros mokyklos koncepcija“ .

Metodinės dienos dalyvius šiltai pasveikino Molėtų progimnazijos direktorius K. Karalius, Molėtų švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė N. Ališauskienė.

Pirmoje renginio dalyje buvo išklausyti trys pranešimai. K. Karalius pristatė kaip matuojama individuali mokinio pažanga Molėtų progimnazijoje, psichologė J. Laurinavičiūtė apžvelgė Molėtų gimnazijoje atliktą tyrimą, atskleidžiantį mokinių nuomonę apie gerą pamoką. Buvo įdomu ir naudinga išgirsti svečių iš Kupiškio Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazijos pranešimą  „Geros mokyklos aspektų sklaida: nuo gimnazijos strateginių tikslų iki kiekvieno mokinio individualios pažangos“, kurį skaitė gimnazijos direktorius V. Žilinskas ir anglų k. mokytoja ekspertė J. Valauskienė.

Remiantis Geros mokyklos koncepcijoje nubrėžtais efektyviai veikiančios mokyklos bruožais, buvo organizuotos trys darbo grupės pagal tematiką: „Gyvenimas mokykloje“, „Ugdymas (mokymas) paremiantis mokymąsi“, „Ugdymosi aplinka“. Darbo grupėse gerąja darbo patirtimi dalijosi Molėtų progimnazijos, Molėtų gimnazijos, Alantos gimnazijos, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos, Joniškio mokyklos-daugiafunkcio centro įvairių dalykų mokytojai. Apie gyvenimą mokykloje, vykdomus projektus kalbėjo Molėtų progimnazijos, Molėtų ir Alantos gimnazijų mokiniai.

Dienos pabaigoje visi dalyviai skirstėsi gerai nusiteikę, praturtėję žiniomis ir geromis emocijomis.