IKT naudojimas ikimokykliniame amžiuje

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams organizuotas seminaras „IKT naudojimas ikimokykliniame amžiuje“. Savo gerąją darbo patirtį pristatė  „Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio pedagogų komanda. Seminaro dalyviai stebėjo ugdymo/si aplinkas, susipažino su darželyje naudojamomis šiuolaikinėmis IKT ir jas išbandė praktiškai – mokėsi kurti pasaką, filmuką interaktyvioje lentoje, atliko kūrybines užduotis prie kompiuterių. Renginyje dalyvavo Molėtų „Vyturėlio“, Anykščių „Spindulėlio“ ir „Žiogelio“ vaikų darželių pedagogai.