Kūrybinės dirbtuvės STEAM laboratorijoje

Molėtų r. mokytojai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Šiuolaikinis technologinis ugdymas“, kurios vyko Molėtų progimnazijos STEAM laboratorijoje. Kūrybinėms dirbtuvėms vadovavo informacinių technologijų mokytoja metodininkė Jurgita Kniaziukienė. Mokytojai domėjosi technologinio ugdymo naujovėmis, atliko praktines užduotis, panaudojant mokomuosius elektronikos ir mikrovaldiklių rinkinius, diskutavo, kaip šias priemones galima naudoti savo dalyko pamokose, ieškant įvairių mokymosi būdų, skatinant mokinius mąstyti integruotai, įtraukiant juos nagrinėti ir spręsti globalesnes problemas, remiantis skirtingų dalykų žiniomis ir jau turima patirtimi.