Rajono IT mokytojų metodiniame pasitarime

IT mokytojų metodiniame pasitarime, vykusiame birželio 11 d., Molėtų pradinės mokyklos mokytoja metodininkė Dangira Klimienė pristatė įvairius interaktyvius įrankius, naudojamus pamokos efektyvinimui. Molėtų ŠC IT specialistė, karjeros konsultantė Daiva Jucienė supažindino su karjeros ugdymo IT pamokoje integravimo galimybe ir parengtomis metodinėmis priemonėmis. Molėtų gimnazijos vyr. mokytoja Valentina Janušienė supažindino su IDKM (integruoto dalyko ir kalbos mokymo) projekto idėjomis ir metodais. Molėtų gimnazijos IT mokytoja metodininkė Zina Tutinienė pristatė IT brandos egzamino kriterinį vertinimą,