Mokytojai aptarė IT ugdymo aktualijas

IT mokytojų metodiniame pasitarime, vykusiame spalio 10 d. Molėtų r. IT mokytojai aptarė 2013 m. rugsėjo 19-21 d. Šiaulių universitete vykusių „Kompiuterininkų dienų - 2013“ aktualijas. IT mokytojų metodinės konferencijos pranešimus apibendrino ir pristatė Molėtų švietimo centro IT specialistė Daiva Jucienė. Molėtų gimnazijos mokytoja metodininkė Zina Tutinienė aptarė ir pristatė UPC vykusių metodinių dienų „Vertinimas ugdymo procese“ medžiagą. Mokytojai diskutavo IT ugdymo klausimais, numatė 2013-2014 m. m. metodinės veiklos kryptis.

Labas Vale,