Informacinių technologijų mokytojų metodinis pasitarimas

IT mokytojų metodinio pasitarimo metu kalbėjome apie mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymą informacinių technologijų pamokose, kokius metodus ir užduotis taikome šių gebėjimų stiprinimui ir apie individualią kiekvieno mokinio pažangą. Informacinių technologijų vyr. mokytoja Liuda Akinienė pristatė Ugdymo plėtotės centro metodinės dienos medžiagą ir aktualijas. IT mokytoja metodininkė Jurgita Kniaziukienė pasidalino tarptautinės konferencijos „Robotika švietime ir STEM mokslų srityje medžiaga ir įspūdžiais.