Profesinio orientavimo užsiėmimas jaunimui         

Siekiant motyvuoti kvalifikacijos neįgijusius jaunus asmenis apsispręsti dėl profesijos pasirinkimo, skatinti juos įgyti profesiją ar tęsti mokslus grįžtant į švietimo sistemą, Utenos teritorinės darbo biržos Molėtų Jaunimo darbo centras kviečia socialinius partnerius organizuoti renginius jauniems bedarbiams apie profesijos pasirinkimą.

Atsiliepdamas į kvietimą, Molėtų švietimo centras 2017-06-19 suorganizavo profesinio informavimo ir orientavimo užsiėmimus jaunimui, norinčiam mokytis, bet dėl tam tikrų priežasčių nesiryžtančiam įgyti profesiją. Praktinio užsiėmimo metu buvo identifikuojami jaunų žmonių poreikiai, pristatomos profesijų pasirinkimo ir įgijimo galimybės, mokymo įstaigų įvairovė. Dalyviai buvo motyvuojami sugrįžti į švietimo sistemą, pasirinkti profesiją, diskutuojama apie jų ateitį. Užsiėmimą vedė Molėtų švietimo centro lektorė Alma Vidžiūnienė.