Ugdymo karjerai tema klasės valandėlėse

      Vasario 18 d. Giedraičių A. Jaroševičiaus vid. mokykloje vyko seminaras „Ugdymo karjerai tema klasės valandėlėse. Aktyvūs metodai.“, kurio metu klasių vadovai mokėsi naudoti aktyvius metodus, padedančius ugdyti mokinių karjeros kompetencijas (savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo). Mokytojai susipažino su Euroguidance tinklo pristatomais leidiniais, testais, kita profesinio orientavimo metodine medžiaga. Kompiuterių klasėje atliko praktines ugdymo karjerai užduotis, išbandė AIKOS (atviros informavimo konsultavimo orientavimo sistemos) galimybes. Seminarą klasių vadovams vedė karjeros konsultantės Alma Vidžiūnienė ir Daiva Jucienė.