„Konsultacijų diena“ Molėtų gimnazijoje

   Molėtų švietimo centras drauge su projekto partneriais - Anykščių švietimo pagalbos tarnyba, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (Lijot) ir Molėtų gimnazija įgyvendina projektą „Kokybiškas profesinis konsultavimas, teikiant karjeros paslaugas jaunimui“, EG-2014-P(PO)-156, finansuojamą Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekto tikslai: tobulinti profesinio orientavimo specialistų profesines kompetencijas konsultavimo srityje, teikti jaunimui kokybiškas profesinio orientavimo konsultacijas, skatinti regioninę, vietinę, institucinę partnerystę.

   Spalio 16 d. Molėtų gimnazijoje organizuotas informacinis renginys „Konsultacijų diena“. Renginio dalyviai - Molėtų gimnazijos 9-12 kl. mokiniai dalyvavo 5-se praktiniuose užsiėmimuose-konsultacijose savęs pažinimo, profesijos pasirinkimo, karjeros planavimo klausimais, atliko savęs pažinimo testus, diskutavo apie darbo vertybes, kuo skiriasi kolegija ir universitetas, susipažino su studijų aukštosiose mokyklose kryptimis bei bendrojo stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas reikalavimais, kalbėjo apie savo ateities planus, į ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis profesiją, ką galėtų nuveikti ir išbandyti besimokydami bendrojo lavinimo mokykloje, kokie mokomieji dalykai svarbūs renkantis studijas. Gimnazijos bibliotekoje vyko individualus mokinių konsultavimas. Iš anksto užsiregistravę, motyvuoti jaunuoliai domėjosi įvairiomis studijų, darbo ir savanoriško veiklos galimybėmis tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. Molėtų gimnazijos mokinių tarybos nariai susipažino su EURODESK tinklo veikla, jo teikiama naudinga informacija jaunimui bei dalyvavo interaktyvioje sesijoje apie savanorišką veiklą HYHO (Help Yourself by Helping Others). Europos informacijos centro pristatyme tema „Jaunimo galimybės Europos Sąjungoje“ dalyvavę mokiniai susipažino su ES istorijos faktais, studijų, darbo, savanoriškų veiklų galimybėmis ES, gavo naudingos informacijos apie jaunimo mainų programas, savanorišką veiklą, Europass dokumentus. Mokinius „Konsultacijų dienoje“ konsultavo mokyklų karjeros specialistai, Eurodesk tinklo ir Europos informacijos centro atstovai. Apibendrinus mokinių atsiliepimus po renginio, matyti, kad „Konsultacijų diena“ buvo naudinga, profesijos pasirinkimo klausimai mokiniams aktualūs, daugelis mokinių pirmą kartą dalyvavo tokiuose užsiėmimuose ir pageidautų jų ateityje. Mokiniai džiaugėsi gavę įvairios informacijos apie save, darbo vertybes, įvairias profesijas, brandos egzaminus, studijų kryptis, aktualius mokomuosius dalykus, pažymėjo, kad pageidautų informacijos apie konkrečią studijų kryptį ar profesiją, profesinį mokymą, verslo steigimo, įsidarbinimo galimybes.