LEGO mokymo metodikos taikymas ugdymo procese

Vasario 27 d. Alantos gimnazijoje rajono informacinių technologijų mokytojų seminaras „LEGO mokymo metodikos principai. LEGO EDUCATION robotų naudojimas ugdymo procese.“, kurį vedė Alantos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui, informacinių technologijų vyr.  mokytoja Jurgita Kniaziukienė.

Seminaro metu mokytojai susipažino su LEGO mokymo metodikos principais, LEGO EDUCATION priemonių įvairove, robotų konstravimo principais, jų panaudojimo praktiniais pavyzdžiais, mokėsi naudotis programine įranga, praktiškai atliko mokomąsias užduotis.

Į mokytojų seminarą pakviesti mokiniai, Alantos gimnazijos Lego robotikos būrelio nariai, pristatė savo kūrybą - sukurtą robotą-ranką, papasakojo, kokias  kūrybines užduotis pavyko atlikti popamokinės veiklos metu, kas jiems įdomu konstruojant ir programuojant, ką svajoja sukonstruoti ateityje.