Išrinkta aktyviausia mokinių taryba

Šių metų pradžioje LMS Molėtų r. mokinių taryba paskelbė konkursą „Aktyviausia Molėtų r. mokinių taryba“, kuriame dalyvauti buvo pakviestos visos rajono mokyklų tarybos. Tarybos turėjo įvertinti ir aprašyti savo veiklą nuo sausio iki gegužės mėnesio pabaigos. Konkursui savo aprašymus pateikė 6 mokyklos: Molėtų, Alantos ir Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos, Molėtų progimnazija, Inturkės pagrindinė mokykla ir Joniškio mokykla-DC.

Konkurso komisija, susidedanti iš Molėtų r. savivaldybės tarybos nario M. Kildišiaus, Jaunimo reikalų koordinatoriaus G. Matkevičiaus ir Molėtų r. mokinių tarybos kuratorės A. Vidžiūnienės įvertino mokinių savivaldų veiklų tikslingumą ir prasmingumą, mokėjimą suburti komandą veiklai, iniciatyvumą, dalyvių aktyvumą ir nugalėtoja paskelbė Molėtų progimnazijos mokinių tarybą. Progimnazijos mokinių savivaldos veikla buvo įvertinta kaip pati originaliausia, labiausiai suburianti bendruomenę. Molėtų progimnazijos mokinių tarybos pirmininkė Meda Rukšnaitytė.