Mokyklų metodinės tarybos išvažiuojamasis posėdis „Sėkminga kaita - tai mokymasis įgyvendinant“

       Rajono mokyklų metodinė taryba saulėtą spalio 14-osios popietę rinkosi į išvažiuojamąjį posėdį „Sėkminga kaita – tai mokymasis įgyvendinant“, kurį organizavo Molėtų švietimo centras. Molėtų švietimo centro direktorė R. Žvinienė pasveikino renginio dalyvius ir pristatė švietimo aktualijas. Posėdį vedė Metodinės tarybos pirmininkė I. Vaicekauskienė. Dalyviai aptarė rajono mokytojų metodinę veiklą, prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo galimybes.

       Antroje renginio dalyje mokytojai lankėsi Mindūnuose – A. Truskausko gamtos ir medžioklės muziejuje, žvejybos muziejuje, vaišinosi žuviene.