Išrinktas naujas Molėtų rajono mokinių tarybos pirmininkas

Spalio 25 dieną Molėtų rajono mokinių taryba rinkosi į pirmąjį šių mokslo metų posėdį, kurio tikslas buvo išsirinkti naująjį  Molėtų rajono mokinių tarybos pirmininką ir numatyti tarybos veiklos kryptis. Į pirmininko postą pretendavo trys jaunieji lyderiai iš Giedraičių A. Jaroševičiaus, Alantos ir Molėtų gimnazijų. Pretendentai  pristatė save ir savo veiklos programas.  Molėtų rajono mokinių tarybos pirmininku tapo Arturas Cesiulis. Molėtų gimnazijos III klasės mokinys. Arturo vadovaujama taryba, pasipildžiusi naujais nariais, susiplanavo 2016-2017 mokslo metų veiklą.