Molėtų ir Anykščių rajonų pedagogai tobulino profesinio konsultavimo kompetencijas

     Molėtų švietimo centras drauge su projekto partneriais - Anykščių švietimo pagalbos tarnyba, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (Lijot) ir Molėtų gimnazija įgyvendina projektą „Kokybiškas profesinis konsultavimas, teikiant karjeros paslaugas jaunimui“, EG-2014-P(PO)-156, finansuojamą Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekto tikslai: tobulinti profesinio orientavimo specialistų profesines kompetencijas konsultavimo srityje, teikti jaunimui kokybiškas profesinio orientavimo konsultacijas, skatinti regioninę, vietinę, institucinę partnerystę.

    2014 m. birželio 6 d. Molėtų švietimo centre vyko profesinio orientavimo specialistų mokymų II seminaras, kurį vedė lektorės psichologės Evelina Kriauzaitė ir Nida Šauklytė. Seminaro pradžioje dalyviai pristatė parengtus grupinės konsultacijos scenarijus, dalinosi naudojamais grupinio konsultavimo formomis ir metodais, kita gerąja darbo patirtimi. Lektorės pristatė individualaus konsultavimo ypatumus ir pagrindinius principus, aptarė įvairius individualios konsultacijos planavimo ir organizavimo aspektus. Pedagogai turėjo galimybę praktiškai išbandyti įvairius individualaus konsultavimo metodus, mokėsi juos naudoti individualios konsultacijos metu, išsiaiškinant konsultuojamojo poreikius, juos aktualizuojant, ugdant jo pasitikėjimą savimi, motyvaciją, savarankiškumą ir atsakomybę planuojant savo karjerą.

   Projekto veiklos bus tęsiamos. Spalio mėn. Molėtų gimnazijoje bus organizuojamas informacinis renginys mokiniams „Konsultacijų diena“, kuriame profesinio orientavimo specialistai panaudos projekto mokymuose įgytas profesines kompetencijas praktikoje - ves grupines konsultacijas bei individualiai konsultuos mokinius savęs pažinimo, karjeros planavimo klausimais. Mokiniai susipažins su EURODESK tinklo veikla, jo teikiama naudinga informacija jaunimui, dalyvaus aktyviose veiklose.