Mokymai apie vaikų elgesio ir emocijų sutrikimus

           Vaiko elgesio ar/ir emocijų sunkumai trukdo jo asmenybės plėtotei ir saviraiškai, tačiau gali būti sėkmingai išspręsti laiku suteikiant būtiną pagalbą. Alantos, Giedraičių Antano Jaroševičiaus, Molėtų gimnazijų ir Molėtų progimnazijos bendruomenėms organizuoti seminarai „Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai“, kuriuos vedė Rūta Misiulienė, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos psichologė. Mokymų metu mokyklų bendruomenių nariai: mokytojai ir specialistai, mokėsi atpažinti elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčių vaikų ir paauglių ypatumus, analizuoti pagalbos jiems galimybes, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos bei netinkamo elgesio apraiškų sumažinimo. Mokymai finansuoti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo ES projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ lėšomis. Šio projekto partneris – Molėtų r. savivaldybės administracija.