Ikimokyklinio ugdymo pedagogai seminare „STEAM užsiėmimai ikimokyklinio amžiaus vaikams“

       Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio pedagogai dalyvavo seminare „STEAM užsiėmimai ikimokyklinio amžiaus vaikams“, kurį vedė neformalaus ugdymo mokytoja Ieva Manarkienė. Renginio dalyviai pagilino žinias apie STEAM organizavimo būdus ir galimybes atliepiant ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) gebėjimus, aptarė šių užsiėmimų naudą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko raidai. Praktiškai išbandė įtraukiančius, suteikiančius vaikams galimybę mąstyti, kelti hipotezes, eksperimentus,  pasidalino ugdomųjų veiklų, kurios yra smagios, įdomios ir tenkinančios mažųjų smalsumą, organizavimo idėjomis.