Mokėsi Suginčių pagrindinės mokyklos mokytojai

   Suginčių pagrindinės mokyklos mokytojams buvo organizuotas psichologinis seminaras „Tapatybės aktualizavimas meno terapijos metodais“, kurį vedė psichologė Uldė Sirtautaitė. Praktiniu-patyriminiu darbo grupėje būdu pedagogams buvo ne tik pristatyti  meno terapijos metodai, skirti tapatybės aktualizavimui, tačiau ir sustiprintas pačių pedagogų tapatybės vertės įsisąmoninimas.