Programos „Mokinių karjeros kompetencijų ugdymas“ seminaras

Joniškio mokykloje - daugiafunkciame centre

     Balandžio 9 d. Joniškio mokykloje - daugiafunkciame centre vyko programos „Mokinių karjeros kompetencijų ugdymas“ II seminaras. Klasių vadovai išbandė įvairius aktyvius metodus, padedančius ugdyti mokinių karjeros kompetencijas, susipažino su Euroguidance tinklo leidiniais, kompiuterių klasėje atliko praktines užduotis. Seminarą klasių vadovams vedė karjeros konsultantės Alma Vidžiūnienė ir Daiva Jucienė.