Pedagogai mokėsi valdyti „perdegimo sindromą“ meno terapijos metodais

     Siekiant padėti mokytojams išvengti „perdegimo sindromo“, kurti palankų mokyklos mikroklimatą bei bendradarbiaujančios mokyklos bendruomenės narių santykius, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos bendruomenė buvo sukviesta į paskaitą „Perdegimo sindromo prevencija“, kurią vedė psichologė Uldė Sirtautaitė.

     Praktiniu-patyriminiu darbo grupėje metodu ne tik buvo pristatomi meno terapijos metodai, skirti savo saugumo jausmui įtvirtinti, tačiau ir sustiprinamas pačių pedagogų tapatybės vertės įsisąmoninimas.