Pažintinės mokinių veiklos organizavimo galimybės Molėtų krašte         

        Pažintinė veikla – viena iš neformaliojo vaikų švietimo formų, skirta skatinti vaikų ir jaunimo tautinį, pilietinį ir kultūrinį ugdymą. Vienas iš pažintinės veiklos tikslų – padėti mokiniams suvokti tautos istorijos, kultūros, gamtos savitumą, puoselėti ir išlaikyti tautinę savimonę. Birželio mėn. Prienų r. savivaldybės švietimo darbuotojams ir Vilniaus Taikos progimnazijos mokytojams buvo organizuoti seminarai tema „Pažintinės mokinių veiklos organizavimo galimybės Molėtų krašte“.  

        Programos dalyviai susipažino su Molėtų rajono lankomais objektais, siūlomomis edukacinėmis programomis mokiniams ir suaugusiems, dalyvavo ekskursijoje po Lietuvos etnokosmologijos muziejų, pagilino žinias apie skirtingus žmogaus, žmonijos ryšius su Kosminiu pasauliu, lankėsi Mindūnų ežerų žvejybos muziejuje, susipažino su įvairiais žvejybos įrankiais, kuriais žvejojo Rytų Lietuvos žmonės 19 a. pabaigoje, pabuvojo atstatytoje 19 a. žvejo pirkioje ir svirne, pagilino žinias apie amatus, susijusius su žvejyba. Aplankę Antano Truskausko medžioklės ir gamtos muziejaus ekspozicijas, praplėtė žinias apie pasaulio gyvūnų įvairovę, dalyvavo žuvienės edukacijoje, aptarė aplankytų objektų ir edukacinių programų integravimo galimybes į ugdymo procesą.