Įvykdytas projektas „Molėtų rajono gyventojų anglų kalbos mokymas, didinant jų aktyvumą ir bendradarbiavimo galimybes“

 Molėtų švietimo centras gegužės 12 d. apibendrinamuoju renginiu baigė vykdyti projektą „Molėtų rajono kaimo gyventojų anglų kalbos mokymas, didinant  jų aktyvumą ir bendradarbiavimo galimybes“ (Nr. LEADER -11- MOLĖTAI-02-016). Renginio dalyviai įvertino vykdytas veiklas, aptarė rezultatus, pasidžiaugė suteiktomis galimybėmis.

Projektas prasidėjo 2012 m. rugsėjį anglų kalbos mokymais – buvo suformuotos dvi skirtingų lygių (pradedančiųjų ir pažengusių) besimokančiųjų grupes, kuriose 120 akademinių valandų mokėsi 28 Molėtų r. kaimo bendruomenių atstovai. Mokymų laikas suplanuotas atsižvelgiant į kaimo žmonių poreikius. Mokymai vyko trimis etapais po 40 akad. val., spalio-balandžio mėnesiais,  kai kaimo žmonės laisvesni nuo lauko darbų ir daugiau gali skirti laiko užsienio kalbos pradmenims įgyti ar patobulinti. Anglų k. mokymai vyko Dubingiuose ir Molėtų švietimo centre, juos vedė anglų k. specialistės Julė Kavalnienė (Molėtų gimnazija) ir Vaida Oželienė (Giedraičių A. Jaroševičiaus vid. mokykla). Visi kursų dalyviai liko patenkinti įgytomis žiniomis ir mielai tęstų pradėtus mokymus, atsiradus galimybei.

Projekto „Molėtų rajono kaimo gyventojų anglų kalbos mokymas, didinant jų aktyvumą ir bendradarbiavimo galimybes“ veikloje svarbus akcentas – partnerystės ryšių ir bendradarbiavimo galimybių suteikimas kaimo bendruomenių atstovams. Šiuo tikslu projekto veiklose buvo numatyta dalykinė - edukacinė išvyka į Čekiją, kuri organizuota 2014 m. balandžio 13-17 dienomis. Išvykoje  25 kaimo bendruomenių atstovai turėjo galimybę patobulinti anglų k. įgūdžius dalyvaudami dalykiniuose susitikimuose su  Čekijos vietos bendruomenėmis.

Kelionės dalyviai susitiko su netoli Prahos esančio Unetice kaimo seniūnu Vladimir Vytiska, apžiūrėjo bendruomenės patalpas, lankėsi vaikų darželyje, domėjosi šio kaimo teikiamomis galimybėmis savo gyventojams, vykdomais projektais. Kitas susitikimas – su Čekijoje vykdomo konkurso „Metų kaimas“ vertinimo komisijos pirmininko pavaduotoja Miroslava Ticha, sukėlęs daug diskusijų ir klausimų, noru pasisemti naudingos patirties. Trečiasis susitikimas, palikęs begalę malonių įspūdžių, vyko Holovousy kaime, lietuvius priėmė ir su kaimo bendruomenės vykdomomis veiklomis supažindino Kralove Hradecky raj. Holovousy kaimo seniūnė ir parlamentarė Martina Berdychova. Dalykinės – edukacinės išvykos dalyviai grįžo į Lietuvą užmezgę draugiškus ryšius, praturtėję naujomis idėjomis ir noru pritaikyti įgytas patirtis savose bendruomenėse. 

Tikimasi, kad komunikavimas užsienio kalba suaktyvins kaimo bendruomenių atstovus, padės aktyviau naudotis informacinėmis priemonėmis (informacija užsienio kalba, internetu), suteiks  konkurencinį pranašumą ieškant darbo, pagyvins jų kultūrinį gyvenimą, skatins pažintinę švietėjišką veiklą, suteiks daugiau galimybių plėsti partnerystės ryšius, bendrauti ir bendradarbiauti.

Molėtų švietimo centras ir toliau tikisi aktyviai dalyvauti įvairiuose projektuose bei organizuoti veiklas, patrauklias ne tik miesto, bet ir kaimo bendruomenėms.  

 

Molėtų švietimo centro informacija