Anglų k. mokytojai mokėsi naudotis interneto resursais

Lapkričio 19 dienos seminare „Interneto resursų panaudojimas anglų kalbos pamokose“  Molėtų progimnazijos anglų kalbos mokytoja Asta Vorobjovienė  dalinosi patirtimi su kolegėmis kaip naudojantis kompiuterinėmis programomis Prezi, Powtoon, Piktochart  pritaikyti ugdymo turinį svarbiausioms mokinio  kompetencijoms ugdyti, projektiniams ir kūrybiniams darbams atlikti, rengti prezentacijas.