Anglų kalbos mokytojos ne tik tobulinosi, bet ir išsirinko naują metodinio būrelio pirmininkę

Rajono anglų k. mokytojos dalyvavo seminare „Nuo temos iki užduoties“, kurį vedė Oxford University Press anglų k. mokytoja ekspertė Miglė Ogorodnikovienė. Seminaro metu sužinojo kaip naudojantis metodine medžiaga pritaikyti ugdymo turinį svarbiausioms mokinio asmens kompetencijoms ugdyti, kelti mokinių mokymosi savivaldžiai motyvaciją, susipažino su naujausia Oxford University Press leidyklos mokomąja medžiaga.

Antroje dalyje anglistės tarėsi dėl rajoninės anglų kalbos olimpiados organizavimo ir išsirinko naują metodinio būrelio pirmininkę. Ja tapo Alantos gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Ingrida Ivanauskaitė. Su ilgamete būrelio vadove Irina Žiupkiene buvo nuoširdžiai atsisveikinta, jai tapus Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos direktore.