Projekto „Molėtų rajono kaimo gyventojų anglų kalbos mokymas, didinant jų aktyvumą ir bendradarbiavimo galimybes“ anglų k. mokymų III etapas

       Molėtų švietimo centras vykdo projektą „Molėtų rajono kaimo gyventojų anglų kalbos mokymas, didinant  jų aktyvumą ir bendradarbiavimo galimybes“ (Nr. LEADER -11- MOLĖTAI-02-016) pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas - naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“, LEADER programą, finansuojamam ES ir LR lėšomis. Projekto vertė – 61 901 Lt. Projekto veikloms skirta paramos suma – 49 748 Lt.

      Projekto tikslas – mokyti rajono bendruomenių atstovus šnekamosios anglų kalbos, didinant jų aktyvumą ir bendradarbiavimą. Projekto metu jau suorganizuoti 80 val.  trukmės anglų k. kursai dviems Molėtų rajono bendruomenių atstovų grupėms: pradedantiems ir pažengusiems. Spalio pradžioje prasideda III–asis 40 val. trukmės anglų kabos mokymų etapas. Mokymai organizuojami dviejose, bendruomenių atstovams geografiškai patogiose rajono vietose – Molėtų švietimo centre ir Dubingių pagrindinėje mokykloje. III –ame mokymų etape dalyvauja 25 Molėtų rajono kaimo gyventojai.