Vertinimas anglų kalbos pamokose

Kaip  planuojant ugdymą planuoti ir vertinimą? Kaip į vertinimo kriterijų aptarimą įtraukti mokinius, o rengiant vertinimo užduotis nepamiršti, kad kiekvienas mokinys gali patirti sėkmę? Rajono 5-8 klasių anglų kalbos mokytojai savo metodinio pasitarimo metu svarstė šiuos ir kitus vertinimo aspektus, tarėsi dėl vertinimo kriterijų rajoninės 5-8 kl. anglų kalbos olimpiados metu.

Metodinį pasitarimą vedė Molėtų rajono anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Irina Žiupkienė, Giedraičių A. Jaroševičiaus vid. mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė