Mokėsi anglų kalbos mokytojai

     Mokinių atostogos - puikus laikas mokytojams tobulintis, dalintis gerąja patirtimi. Rajono anglų kalbos mokytojai rinkosi į programos „Vertinimo kokybės gerinimas. Naujos vertinimo normos“ antrąjį seminarą Molėtų gimnazijoje. Dalyviai susipažino su naujomis vertinimo normomis, aptarė vertinimo tikslus ir uždavinius, analizavo, mokėsi vertinti mokinių darbus,  prioritetus teikiant sakytinės sąveikos ir raiškos (kalbėjimo) ir rašytinio teksto kūrimo (rašymo) vertinimui.