Edukacinė išvyka „Metodinės veiklos kryptingumas - vaiko sėkmingo mokymosi prielaida“

Molėtų rajono mokyklų metodinės tarybos nariai, rajono metodinių būrelių pirmininkai, švietimo centro darbuotojos dalyvavo edukacinėje išvykoje – metodinėje dienoje Anykščių rajone. Aplankyta programoje numatytos vietos: ugdymo įstaigos, muziejai. Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje vyko dviejų rajonų Mokyklų tarybų narių panelinė diskusija. Aptarta bendradarbiavimo, keitimosi metodinės veiklos aktualijomis ir tendencijomis galimybės, mokytojų metodinės veiklos įtaka sėkmingam mokinių mokymuisi.