Biotechnologijos naujovės biologijos pamokose

Biologijos mokytojų metodinio pasitarimo metu aptarta respublikinės biologijos mokytojų asociacijos organizuotos respublikinės konferencijos mokomoji medžiaga. Konferencija vyko spalio mėn. Mokslų akademijoje. Mokytojos – A. Dubauskienė, J. Guobienė dalijosi įžvalgomis, analizavo kaip informaciją, žinias galima naudoti biologijos ugdymo procese. 

Mokytoja J. Guobienė pristatė dalyvavimo projekte „Žaliosios mokymo aplinkos“ patirtį, tyrimų žaliosiose mokymosi aplinkose metodines priemones 5- 6 klasėms.