Žaliųjų mokymosi aplinkų taikymas gamtamoksliniame ugdyme

Gegužės 22 d. Molėtų rajono biologijos mokytojai dalyvavo praktikume „Žaliųjų mokymosi aplinkų taikymas gamtamoksliniame ugdyme“, kurį vedė Giedraičių A. Jaroševičiaus vidurinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė Jūratė Guobienė.

Mokytojai susipažino su Žaliųjų mokymosi aplinkų projektu, atliko įdomesnius tiriamuosius darbus.