Biologai kvalifikaciją tobulino Vilniaus universitete, Gamtos mokslų fakultete

              Biologijos mokytojai balandžio 24 d. kvalifikaciją tobulino Vilniaus universitete, gamtos mokslų fakultete. Švietimo centras, bendradarbiaudamas su Anykščių pagalbos tarnyba, pakvietė dalyvauti mokymuose ir Anykščių biologes. Su Zoologijos mokomąja laboratorija, įrengimais, atliekamais tyrimais supažindino doc. Jurga Turčinavičienė, su molekulinės biologijos mokomosiomis laboratorijomis supažindino prof. Vida Kirvelienė ir dr. Aušra Sasnauskienė, su žmogaus ir gyvūnų fiziologijos mokomosiomis  laboratorijomis - prof. Aidas Alaburda, su genetikos mokomosiomis laboratorijomis - dr. Veronika Dedonytė ir vyresn. spec. Asta Stapulionytė, su ekologinės metabolonikos laboratorijomis - doc. Stanislovas Sinkevičius. Paskaitą „Šiuolaikiniai neurobiologijos aspektai“ skaitė prof. Osvaldas Rukšėnas - Gamtos mokslų fakulteto dekanas.