Interaktyvios IT dirbtuvės ikimokyklinio ugdymo pedagogams

Balandžio 9 d. Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kurias vedė BMK projektų vadovai Rūta Kairytė ir Tomas Čerba. Renginio dalyvės susipažino su naujausiomis programų interaktyviajai lentai galimybėmis, kaip lengvai susikurti edukacinę užduotį, pasidalinti ja su kitais pedagogais ar pasinaudoti jau sukurtų interaktyvių užduočių banku.

Išsamiai pristatytos interaktyvios priemonės - interaktyviųjų grindų programos. Komandinio žaidimo metu išbandyta ir nauja ugdymo priemonė - interaktyviosios lėkštės. Kūrybinių dirbtuvių metu ikimokyklinio ugdymo pedagogai susipažino ir išbandė edukacinių robotukų - bitučių naudojimo ugdyme galimybes, pasidalinę į komandas kūrė edukaciniam robotukui skirtus kilimėlius.