Įgyvendintas Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamas projektas

„Būk detektyvas

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius kartu su Molėtų švietimo centru įgyvendino Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamą projektą „Būk detektyvas!“, kurio tikslas – skatinti mokinius geriau pažinti savo gimtąjį kraštą, domėtis jo istorija.

Rugsėjo 13 d. Radviliškyje vyko projekto partnerių susitikimas, kurio metu pristatytos projekto veiklos, vyko mokymai kaip dirbti su mobiliąja programėle „Būk detektyvas!”. Šiuos mokymus vedė Virginijus Savukynas, žurnalistas, kultūros antropologas, LRT televizijos laidos „Istorijos detektyvai“ autorius, programėlės „Būk detektyvas!“ autorius. Kitame projekto etape supažindinti rajono mokytojai kaip šia programėle naudotis. Mokytojai organizavo ugdomąjį procesą netradicinėse ugdomosiose aplinkose, sudarė galimybes mokiniams susipažinti su savo krašto žymiomis istorinėmis vietomis. Mokiniai atliko kraštotyrinius tyrimus, kūrė iššūkius, maršrutus, kuriuos įkėlė į platformą www.bukdetektyvas.lt.  Į projekto veiklas įsijungė Suginčių pagrindinės mokyklos mokiniai su istorijos mokytoja A. Laužikiene, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos mokiniai su istorijos mokytoja D. Vertinskiene ir geografijos mokytoja R. Čeikauskiene bei Alantos gimnazijos mokiniai su istorijos mokytoja D. Rudėniene ir geografijos mokytojais J. Petrauskiene ir V. Šereliu.

Projekto metu buvo ugdomas ne tik mokinių pilietiškumas, mokytojų ir mokinių IKT naudojimo įgūdžiai, bet ir propaguojamas keliavimas pėsčiomis kaip aktyvi, kultūringa ir aplinką tausojanti laisvalaikio praleidimo forma, užtikrinanti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą keliaujant sukurtais maršrutais (iššūkiais). Iš viso projekte dalyvavo 40 rajono mokinių ir 6 mokytojai.

Nuotraukose - projekto dalyviai Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai.