Seminaras apie dailės terapijos taikymo galimybes ugdymo procese

       Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams organizuotas seminaras „Dailės terapijos taikymas ikimokyklinio ir pradinio ugdymo etape“. Seminaro lektorė  - užimtumo ir meno terapijos paslaugų specialistė, Rita Kazlienė. Dalyviai susipažino su dailės terapijos istorijos ištakomis, praktiškai išbandė technikas su guašu ir folija, aptarė dailės terapijos technikų taikymo galimybes ugdymo procese.