Seminaras „Dokumentų valdymo pakeitimai ir naujovės. Elektroninių dokumentų valdymas įstaigoje“

   Vasario 5 d. seminare apie dokumentų valdymą įstaigoje dalyvavo biudžetinių įstaigų vadovai, atsakingos už dokumentų valdymą – sekretorės. Seminarą vedė Rasa Grigonienė. Aptarta nauji teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą, dokumentų rengimo aktualijos, dokumentacijos plano rengimas, dokumentų apyvartos organizavimas - naujausi dokumentų registracijos metodai ir būdai, popierinių, skaitmeninių ir elektroninių dokumentų sistemos, jų administravimas, iškylančios rizikos, skaitmeninės dokumentų kopijos,  jų teisinė galia ir naudojimas įmonės,  įstaigos veikloje, elektroninių dokumentų valdymo sistemų reikalavimai, elektroninis parašas ir jo teisinė galia, dokumentų valdymo perkėlimas (visiškai ar iš dalies) į skaitmeninę erdvę ir kiti aktualūs dokumentų valdymo šiuolaikinėje įstaigoje klausimai.