Sėkminga komunikacija pamokoje - erdvė pozityviems pokyčiams

Tikybos ir etikos mokytojai gruodžio 11 dieną vykusio metodinio pasitarimo metu aptarė kaip per dorinio ugdymo pamokas kurti gerą mikroklimatą klasėje, ugdyti mokinio gebėjimą ir nusiteikimą būti ir veikti, vadovaujantis įsisąmonintomis moralės nuostatomis, kurti pozityvius, tolerantiškus, demokratiškus, atsakingus santykius su kitais. Pasitarime dalyvavo Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centro metodininkė Jurgita Jagminaitė.

Antroje užsiėmimo dalyje dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Vida Šlepikienė mokė pasigaminti Šventųjų paveikslėlį, panaudojant dekupažo technikas.