„Geros pamokos receptai“ - dalijamės gerąja patirtimi         

Pirmąją mokinių atostogų dieną rajono etikos ir tikybos mokytojai skyrė gerosios patirties sklaidai. Dorinio ugdymo mokytojai aptarė kokia yra „gera“ dorinio ugdymo“ pamoka, koks jos turinys, kaip sukuriamas palankus tobulėjimui mikroklimatas klasėje, kaip  įtraukti, sudominti mokinius. Visi renginyje dalyvavę mokytojai noriai dalijosi „geros pamokos receptais“ tarpusavyje, juos analizavo ir aptarė.