Dorinio ugdymo mokytojų mokymo nuotoliniu būdu refleksijos         

Nepaisant to, jog mokymasis persikėlė į virtualią aplinką, iššūkių dorinio ugdymo mokytojams tikrai nesumažėjo. Kaip pasiekti vaikus, kaip juos sudominti, kaip diegti esmines moralines normas, siekti išugdyti jautrius vaikus, kurie nebūtų apatiški įvairioms socialinėms problemoms - apie visa tai ir ne tik, buvo diskutuojama Molėtų rajono etikos ir tikybos mokytojų pasitarimo metu. Mokytojai džiaugėsi galimybe pasitarti su kolegomis, susitikti nors ir virtualiai.