Edukacinė išvyka „Etiketo samprata skirtingose religinėse konfesijose“

Dorinio ugdymo mokytojai užbaigė 18 akad. val. programą „Etiketas ir jo pritaikymas skirtingoms gyvenimo sritims“ edukacine išvyka į Kauną. Dvasinga kelionė po Kauno maldos namus, išskirtiniai susitikimai su kunigų seminarijos klieriku Emiliu, vienuole Danute, tikybos mokytoja ir gide Valda praturtino ne tik žiniomis ir kompetencijomis, bet suteikė ir dvasios stiprybės visiems išvykos dalyviams, buvo puiki Didžiosios savaitės pradžia.