Molėtų jaunimas turi idėjų!

Gegužės 1-7 dienomis visoje Europoje švenčiama Europos jaunimo savaitė (EJS). Net penkiasdešimt  Lietuvos savivaldybių  įsijungė į EJS minėjimą.Tarp jų ir Molėtai. Savivaldybėse organizuojami IDĖJA +  renginiai, kurių  tikslas – paskatinti jaunus žmones aktyviai ir solidariai spręsti bendruomenėje kylančius iššūkius, prisidėti prie geresnio jaunų žmonių ir vietos politikų dialogo bei bendradarbiavimo. Jauni žmonės kviečiami pristatyti savo siūlomas idėjas pasirinktiems iššūkiams spręsti.

Molėtų Jaunimo reikalų tarybos  sprendimu Molėtuose pasiūlyti du  iššūkiai, kylantys jauniems žmonėms : jaunų žmonių dalyvavimas sprendimų priėmime vietiniu lygmeniu ir sveikatingumo puoselėjimas bendruomenėje. Buvo užregistruotos  jaunimo grupių pasiūlytos trys idėjos. Geriausia idėja pripažinta Arturo Cesiulio (Molėtų rajono ir Molėtų gimnazijos mokinių tarybos primininko) komandos idėja „Virtualus jaunimo veiklų žemėlapis Molėtuose“, vos vienu balsu atsiliko Molėtų gimnazijos sveikatos stiprinimo būrelio iškelta idėja „Valgyk obuolį Molėtų...“. Idėjos nugalėtojos autoriai gegužės 5 d. dalyvaus nacionaliniame renginyje Klaipėdoje, kur su kitų savivaldybių jaunimu varžysis dėl galimybės keliauti į Briuselį.