Etikos mokytojų metodinis pasitarimas

Spalio 7 dieną rajono etikos metodinio būrelio nariai rinkosi pasitarti dėl šių mokslo metų etikos mokytojų metodinės veiklos. Buvo diskutuojama apie galimybes jungti etikos ir tikybos metodinių būrelių veiklą sukuriant dorinio ugdymo mokytojų metodinį būrelį, detaliai aptarti artimiausi renginiai - apskritas stalas–pasidalijimas gerąja patirtimi, išvyka  į Vilniaus kunigų seminariją, suplanuota 2013-2014 mokslo metų metodinė veikla.