Alantos gimnazijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetas - gabių vaikų ugdymas

Alantos gimnazijoje skiriamas ypatingas dėmesys gabiems vaikams. Šių metų sausio mėn. Molėtų r. švietimo pagalbos psichologės Ramunė Vidžiūnienė ir Rūta Misiulienė Alantos gimnazijos mokytojams vedė seminarą „Gabių vaikų paieškos, atpažinimo ir ugdymo galimybės“. Mokinių Velykų atostogų metu temą pratęsė psichologė Uldė Sirtautaitė su paskaita „Gabių vaikų ugdymo problemos“.

Lektorė pabrėžė, kad svarbu nepainioti gabių vaikų su nemotyvuotais, nes kartais tokie vaikai kelia nemažai drausmės problemų. Mokiniai, kurie priskiriami išskirtinai gabiųjų grupei, priklauso tam pačiam kontinuumui mokinių, kurie turi papildomų ugdymosi poreikių. Gabumų nerealizavimas yra dažnas tarp gabių mokinių. Lietuvoje atlikti tyrimai parodė, kad 60 proc. gabių vaikų mokosi puikiai ir labai gerai, tačiau net 40 proc. mokosi vidutiniškai ir blogai. Todėl buvo diskutuojama kaip tokiems vaikams padėti, suteikiant profesionalią savalaikę pagalbą.