Alantos gimnazijos mokytojai mokėsi atpažinti ir ugdyti gabius vaikus

      Molėtų r. švietimo pagalbos psichologės Ramunė Vidžiūnienė ir Rūta Misiulienė Alantos gimnazijos mokytojams vedė seminarą „Gabių  vaikų paieškos, atpažinimo ir ugdymo galimybės“.

    Lektorės atkreipė dėmesį, kad mokykloje gabūs vaikai atpažįstami ne visada, dažniau būna pastebimi truputį aukštesnių gebėjimų, gana darbštūs vaikai. Gabiems vaikams dažnai koją pakiša jų padidintas jautrumas. Mokytojai mokėsi kaip atpažinti gabų mokinį, kaip padėti jam atsiskleisti, atrasti ir ugdyti įgimtus talentus.