Elektroninės mokymosi aplinkos EMA galimybės ir panaudojimas

      Praktinio užsiėmimo lektorė V. Mozūrienė, Molėtų progimnazijos biologijos mokytoja metodininkė, ketverius metus pamokose naudojanti  elektroninę mokymosi aplinką EMA, rajono gamtos mokslo mokytojus supažindino su EMA struktūra, įrankiais, galimybėmis, pristatė parengtą biologijos vadovėlį 5 kl., aptarė  šio vadovėlio medžiagos platesnį panaudojimą, mokė kurti ir analizuoti užduotis namų darbams, trumpai apklausai, pamokos kartojimui, aptarė diagnostinių testų panaudojimą, skatinimosistemą „Safarį“. Mokytoja pasidalijo programos Quizizz galimybėmis ruošiant kontrolinius darbus. Renginio dalyviai mokėsi dirbti elektroninėje mokymosi aplinkoje, kuri leidžia diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą ir suteikia interaktyvią motyvavimo sistemą.